PHẬT PHÁP LÀ GIÁO DỤC, PHẬT SỰ CHÍNH LÀ GIẢNG KINH DẠY HỌC

PHẬT PHÁP LÀ GIÁO DỤC, PHẬT SỰ CHÍNH LÀ GIẢNG KINH DẠY HỌC. KINH SÁM PHẬT SỰ SIÊU ĐỘ, ĐÂY LÀ NHỮNG THỨ BÊN LỀ CỦA PHẬT SỰ, KHÔNG PHẢI LÀ PHẬT SỰ ĐÍCH THỰC, LÀ NHỮNG THỨ KÈM THEO, KHÁCH VÀ CHỦ CHÚNG TA PHẢI PHÂN RA, PHẢI LÀM CHO RÕ RÀNG.

0
795

 

PHẬT PHÁP LÀ GIÁO DỤC, PHẬT SỰ CHÍNH LÀ GIẢNG KINH DẠY HỌC. KINH SÁM PHẬT SỰ SIÊU ĐỘ, ĐÂY LÀ NHỮNG THỨ BÊN LỀ CỦA PHẬT SỰ, KHÔNG PHẢI LÀ PHẬT SỰ ĐÍCH THỰC, LÀ NHỮNG THỨ KÈM THEO, KHÁCH VÀ CHỦ CHÚNG TA PHẢI PHÂN RA, PHẢI LÀM CHO RÕ RÀNG.

Phật pháp dạy chúng ta nhận biết chính mình, chính mình quá vĩ đại rồi, chính mình vốn dĩ là Phật. Mục đích của dạy học là dạy chúng ta trở về ngôi vị Phật. Bạn vốn dĩ là Phật, hiện tại bạn đáng lẽ làm Phật, đây là Phật dạy. Trong Phật Giáo không có những thứ như siêu độ, cả đời Thích Ca Mâu Ni Phật chưa có làm qua siêu độ Phật sự, ngày ngày chỉ dạy học. Giảng Tịnh Độ Niệm Phật, ngài chưa có mở qua niệm Phật đường, dẫn qua mọi người niệm Phật, không có, không có cái ghi chép này, ngài cũng chưa xây qua Thiền đường, dẫn theo mọi người tọa thiền, ngài chỉ là dạy học. Tu hành thì sao? Tu hành là việc của bản thân bạn, ngài không quản. Cho nên mọi người tu tập lại cùng nhau cộng tu, đây là sự phát minh và đề xướng của Tổ sư đại đức chúng tôi.

Vì sao cần đề xướng? vì một số người chỉ học kinh giáo, bản thân mình không chịu làm. Nếu vậy bạn không có được sự thọ dụng chân chính, phải làm. Bởi vậy Tổ sư mới sử dụng biện pháp này cộng tu, cùng nhau học tập. Cái gọi là nương chúng nhờ chúng, bạn chẳng dám lười biếng, ép buộc bạn không thể không làm, chính là ý nghĩa này, đây là dụng ý tốt. Siêu độ Phật sự đó là những thứ kèm theo, một năm khó được một hai lần, không phải ngày ngày làm, giống như việc Tế tổ của Trung Quốc chúng tôi, cổ nhân Trung Quốc một năm Tế tổ hai lần. Đây là đề xướng hiếu đạo, số lần quá nhiều sẽ chán nản, quá ít thì sẽ quên mất; hai lần là vừa đủ. Thanh Minh Tế tổ, Đông Chí Tế tổ, nhắc nhở bạn về hiếu đạo. Tổ sư chúng ta sử dụng phương tiện này để siêu độ quỷ thần, siêu độ tổ tông, siêu độ oan gia trái chủ, như vậy thì được. Một năm cũng chỉ khoảng hai lần, cùng lắm ba lần là đủ, đó là những thứ kèm theo. Việc chân chính vẫn phải là bản thân có công phu, bản thân thật sự có công phu thì siêu độ sẽ có hiệu quả. Bản thân không có công phu, chỉ làm theo nghi thức thì vẫn không thể siêu thoát được. Bản thân phải thật sự có công phu.

Bạn xem trong “Ảnh Trần Hồi Ức Lục” của đại sư Đàm Hư, đây chính là tự truyện của ngài do ngài kể lại, học trò của ngài là Đại Quang pháp sư ghi chép lại. Trong cuốn sách này có rất nhiều câu chuyện, tôi nhìn thấy trong đó có một mẫu chuyện “Tám năm cơ hàn đọc Lăng Nghiêm”. Bởi vì tôi lần đầu tiên đến Hồng Kông giảng kinh là giảng kinh Lăng Nghiêm, giảng hết bốn tháng. Có một vị Lưu cư sĩ, một bộ kinh [Lăng Nghiêm] niệm tám năm, có công phu rồi. Có công phu rồi quỷ thần sẽ biết được. Ông ta có hai người oan gia trái chủ, vì tranh chấp tài sản mà kiện cáo nhau, ông ta thắng kiện, hai người ấy thua kiện, kết quả hai người ấy treo cổ tự tử. Ông ta cũng vô cùng hối hận, không nên vì những chuyện nhỏ này, bạn xem làm cho người ta mất mạng rồi.

Hai hồn ma này đến tìm ông ta. Vào thời điểm đó họ đang mở một tiệm thuốc trung y, buổi trưa không có việc nên nghỉ ngơi, đánh một giấc trên cái quầy lễ tân. Ông ta liền thấy hai người này bước vào cửa. Thật ra đây là đang nằm mơ, nằm mơ cũng giống thật, mới vừa nhìn thấy hai người này, biết ngay là ma. Hai người này đã chết rồi, họ làm gì đến tìm tôi, ông ta sợ họ đến báo thù, rất hoảng sợ. Cuối cùng nhìn thấy họ bước tới trước mặt quỳ xuống đất, liền hỏi họ các người đến đây để làm chi? Họ bảo đến cầu siêu độ, tâm của ông ta liền bình tĩnh lại, không phải tìm ông gây phiền phức, chỉ cầu siêu độ. Tốt! Vậy siêu độ bằng cách nào? Họ bảo chỉ cần ông đồng ý. Được, tôi đồng ý với các người. Sau đó ông nhìn thấy hai hồn ma này đạp lên đầu gối rồi đạp lên vai thăng lên trời mất.

Tiếp theo lại có thêm hai người đến, là người vợ trước của ông ta, dắt theo một người con. Đây là những người thân nhất của ông ta, cũng đến để cầu siêu độ, cũng là tương tự, chỉ cần ông đồng ý, đạp lên đầu gối đạp lên vai thăng lên trời. Vậy đây là gì? Công đức của tám năm cơ hàn đọc Lăng Nghiêm. Nếu như ông ta không có loại công đức này, ma sẽ không tìm đến ông. Vì sao? Vì ông không có năng lực siêu độ. Hôm nay có bạn cái năng lực này, họ sẽ đến tìm bạn. Đây chính là Phật pháp trọng thật chất chứ không trọng hình thức. Cho nên việc siêu độ có hiệu quả hay không phải xem hòa thượng chủ trì pháp hội, hòa thượng chủ trì pháp hội không có sự tu trì chân chính, không có định công chân chính, hiệu quả sẽ không cao.

Hiện nay tôi xem sớ văn của họ (những người tổ chức Pháp hội), tôi nhìn thấy cũng sợ hãi, nhìn thấy cái gì? Họ chủ trì pháp hội sử dụng tên của tôi. Tôi mở ra bản sớ văn nào của họ, bản nào cũng là tôi đang chủ pháp. Họ đang thay thế tôi. Chính mình phải tu, chính mình không nghiêm túc mà tu hành không được, kể cả làm những thứ Phật sự này cũng lôi tôi vào trong, cái này là tôi chưa bao giờ nghĩ đến. Một năm hai ba lần như vậy còn có thể được, giống như Thanh Minh Tế tổ, Đông Chí Tế tổ, Tam thời hệ niệm Phật sự, tôi cho phép có thể sử dụng tên của tôi, tôi sẽ đồng ý với bạn, nếu như mỗi một pháp hội, nơi nào cũng làm, như thế thì không được rồi, cần phải biết Phật sự chính là giảng kinh dạy học. [Kinh sám Phật sự siêu độ], đây là những thứ bên lề của Phật sự, không phải là Phật sự đích thực, là những thứ kèm theo, khách và chủ chúng ta phải phân ra, phải làm cho rõ ràng.

Trích: Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014, HT. Tịnh Không giảng, tập 28.

BÌNH LUẬN

Tên hiển thị
Xin hãy nhập usser của bạn