TÌM HIỂU VỀ TỊNH NGHIỆP TAM PHƯỚC 11 CÂU.

0
3150
TÌM HIỂU VỀ TỊNH NGHIỆP TAM PHƯỚC 11 CÂU.
11: Khuyến tấn hành giả.
10: Đọc tụng Đại thừa
9: Tin sâu nhân quả
8: Phát Bồ đề tâm
7: Bất phạm oai nghi
6: Cụ túc chúng giới
5: Thọ trì Tam quy
4: Tu thập thiện nghiệp
3: Từ tâm bất sát
2: Phụng sự sư trưởng
1: Hiếu dưỡng cha mẹ.
Hỏi: Vì sao chúng ta học tập kinh Địa Tạng? – Đáp: HT. Tịnh Không nói: “Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện chính là chú giải rõ ràng tường tận cho Tịnh Nghiệp Tam Phước 11 câu”, chúng ta học tập kinh Địa Tạng chính là học tập Tịnh Nghiệp Tam Phước, đạo lý là như vậy.

 

BÌNH LUẬN

Tên hiển thị
Xin hãy nhập usser của bạn