I. Ở NHÀ.

1. Phận làm con phải dậy sớm, áo quần mền gối nên tự mình phải xếp lại gọn gàng, sớm tối tất định phải biết cần kiệm.

2. Phận làm con, khi muốn ngồi thì chẳng được ngồi ghế chính giữa, lúc đi chẳng được đi chen ở chính giữa những người lớn.

3. Phận làm con, lúc đi ra cần thưa bẩm, lúc trở về cần trình thưa.

4. Người lớn trao cho vật gì, cần phải dùng hai tay để tiếp lấy.

5. Đi chung với người lớn nên đi chậm rãi phía sau, chẳng được giành đi gấp gáp ở trước người lớn.

6. Khi người lớn đứng mà mình nhỏ thì chẳng được ngồi. Đang ngồi thấy người lớn đến thì phải đứng dậy.

7. Chẳng được ở trước mặt người lớn đang ngồi mà đi đủng đỉnh qua lại.

8. Phàm khi đứng thì chẳng được đứng ở ngay giữa cửa, khi bước qua cửa thì chẳng được đạp chân lên ngạch cửa.

9. Lúc đứng thì chẳng nên đứng thọt một chân, khi ngồi chẳng được ngồi nghiêng ngữa duỗi chân như cái xẩy. Lúc nằm ngủ chẳng nên nằm ngữa hay nằm sấp, mà nên nằm nghiêng hông bên phải, mà nên nằm cong người lại như cây cung.

10. Ngồi ăn chung bàn chẳng được sắp đặt thức ăn ngon để dành riêng ăn một mình.

11. Chẳng được bươi móc lựa chọn đồ ăn ngon dở.

12. Trong lúc ăn chẳng nên than thở, chẳng nên răn dạy trách mắng con em ngay ở trên bàn cơm.

II. Ở TRƯỜNG.

1. Lúc kéo cờ, hạ cờ cùng xướng ca bài quốc kỳ, hiệu ca, nên đứng nghiêm trang để biểu tỏ sự cung kính.

2. Lúc thầy cô giáo lên lớp và xuống lớp, cần phải đứng lên để cung đón và tiễn đưa.

3. Khi hướng về thầy cô giáo có việc muốn thưa hỏi thì cần phải đứng dậy.

4. Lúc đi đường gặp thầy cô giáo, nên dừng lại bên đường đứng nghiêm trang để bày tỏ sự cung kính.

5. Lúc nghe giảng, nên ngồi ngay hoặc đứng thẳng, chẳng được ngồi chống cằm, ngoẹo cổ, cong lưng, hay vểnh chân lên.

6. Lúc kiểm tra thi cử, chẳng được giao đầu kề tai, hoặc dòm trái ngó phải.

7. Yên phận mà học tập nhưng nên gần gũi với thầy cô giáo. Vui chung với bạn nhưng phải đặt lòng tin nơi đạo.

(Lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam biên soạn).

– Theo Tịnh Tông Đồng Học Tu Hành Thủ Tắc.  

BÌNH LUẬN

Tên hiển thị
Xin hãy nhập usser của bạn