NGƯỜI TU TỊNH ĐỘ , TÔI KHUYÊN MỌI NGƯỜI CHÚNG TA VẪN PHẢI ĐỌC THÊM ĐỆ TỬ QUY, CẢM ỨNG THIÊN.

0
267

 

ĐƯƠNG NHIÊN NGƯỜI TU TỊNH ĐỘ CHÚNG TA, KINH DI ĐÀ THƯỜNG NIỆM, KINH VÔ LƯỢNG THỌ THƯỜNG NIỆM, RẤT TỐT! TÔI KHUYÊN MỌI NGƯỜI CHÚNG TA VẪN PHẢI ĐỌC THÊM ĐỆ TỬ QUY, CẢM ỨNG THIÊN, KHÔNG NHIỀU, HAI LOẠI NÀY SỐ LƯỢNG KHÔNG NHIỀU.

Chúng ta ngay đời này đến thế giới này là có sứ mạng, cái sứ mạng này là gì vậy? Nâng cao linh tánh của chính mình, ngay trong một đời này, chúng ta khởi tâm động niệm, lời nói việc làm phải nâng lên đến thanh tịnh không nhiễm, thuần thiện thuần tịnh. Rất khó được, rất thù thắng là gặp được pháp môn Tịnh Độ, việc này đích thực chân thật là “trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp”. Lời nói này của cư sĩ Bàng Tế Thanh không có chút nào giả dối. Vô lượng kiếp đến nay một nhân duyên hy hữu khó được gặp, chúng ta gặp được rồi, gặp được phải biết trân trọng, gặp được quan trọng nhất là bạn phải nhận biết, bạn phải biết rõ, không dễ gì gặp được, phải cố gắng mà nắm lấy, ở ngay trong một đời này quyết định thành tựu, đó chính là phải nỗ lực tu pháp sám hối, đoạn ác tu thiện, ngày ngày đọc kinh. Đương nhiên người tu Tịnh Độ chúng ta, Kinh Di Đà thường niệm, Kinh Vô Lượng Thọ thường niệm, rất tốt! Tôi khuyên mọi người chúng ta vẫn phải đọc thêm Đệ Tử Quy, Cảm Ứng Thiên, không nhiều, hai loại này số lượng không nhiều,.

Đọc loại này để làm cái gì? Đọc loại này để phản tỉnh, kiểm thảo lỗi lầm của chính mình, ngày hôm nay ta có làm sai việc gì không, khởi tâm động niệm, lời nói việc làm của ta có sai lầm hay không, lấy loại này để đối chiếu, vừa so ra thì liền tường tận, cho nên hai loại này cũng giống như tấm gương vậy, mỗi ngày sớm tối đối chiếu một chút, buổi sáng đối chiếu nhắc nhở chính mình không nên phạm lỗi lầm, buổi tối đối chiếu phản tỉnh, có vi phạm hay không, khi có vi phạm thì thay đổi tự làm mới. Dùng hai loại này để giúp chúng ta niệm Phật, tốt, đây gọi là “trì giới niệm Phật”, không thể xem thường. Năm cuối triều nhà Minh, đại sư Liên Trì dùng cái phương pháp này, đây là tổ sư đời thứ tám của Tịnh Độ tông chúng ta. Ở trong “Liên Trì Đại Sư Toàn Tập” có, ngài không gọi là công quá cách, ngài gọi là “tự tri lục”. Ngày nay chúng ta học không cần dùng tự tri lục, đó là người xuất gia dùng, chúng ta dùng Đệ Tử Quy, dùng Cảm Ứng Thiên thì tốt rồi, hai loại này có lợi ích chân thật đối với người hiện tại chúng ta.

Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ Vọng Tận Hoàn Nguyên Quán
Thời gian: ngày 17– 05 – 2009 ( tập 32).
Người giảng: Lão Pháp sư Tịnh Không.

BÌNH LUẬN

Tên hiển thị
Xin hãy nhập usser của bạn