MƯỜI NGHIỆP THIỆN LÀNH

0
957

TU THẬP THIỆN NGHIỆP

(câu thứ 4 trong Tịnh Nghiệp Tam Phước)

🔎 Thân – Khẩu – Ý (3-4-3)

 

  • Nghiệp thân có 3️⃣: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm.

  • Nghiệp khẩu có 4️⃣: không nói dối, không nói lời thêu dệt, không nói lời đâm thọc, không nói lời thô ác.

  • Nghiệp ý có 3️⃣: không xan tham, không sân hiận, không si mê.

 

Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh
Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không
Địa điểm: Tịnh Tông Học Hội Singapore
Thời gian: 21/4/2000 – 31/3/2001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÌNH LUẬN

Tên hiển thị
Xin hãy nhập usser của bạn