PHÊ BÌNH NÓI LỖI NGƯỜI LÀ ĐIỀU ĐẠI KỊ

0
790

Trích lục Thái Thượng Cảm Ứng Thiên Giảng Giải – Tập 77 – Hòa Thượng Tịnh Không chủ giảng.

BÌNH LUẬN

Tên hiển thị
Xin hãy nhập usser của bạn