SỰ TÍCH ĐỨC PHẬT PHẦN 5-THÁI TỬ SĨ ĐẠT ĐA CÙNG VUA CHA DỰ...

Năm lên 7 tuổi, Siddhattha được đi dự lễ hạ điền ngoài cổng thành phía nam với vua cha để khai mạc mùa cày cấy. Ngồi dưới bóng mát của tàng cây...

SỰ TÍCH ĐỨC PHẬT PHẦN 4-TIÊN ÔNG A TƯ ĐÀ ĐOÁN MẠNG CHO THÁI...

Ba ngày sau, tiên ông Asita Kāladevala (A Tư Đà) do thấy điềm lạ trên trời, biết có thánh nhân vừa giáng sinh, liền cùng với đệ tử là cháu ruột gọi...

📜 NGŨ KHOA TỊNH ĐỘ

📋 PHẦN MỤC LỤC: NGŨ KHOA TỊNH ĐỘCương lĩnh tu học của đạo tràng Tịnh Tông Học Hội I. TỊNH NGHIỆP TAM...

Ý NGHĨA VIỆC CÚNG DƯỜNG HÌNH TƯỢNG PHẬT

Ngày nay chúng ta xây dựng đạo tràng,chúng ta cúng tượng Phật, nhưng không phải xem Phật là thần minh để cúng bái. Xem Phật, Bồ Tát là thần minh để cúng bái đó là tôn giáo. Do đó, ngày nay chúng ta gọi Phật giáo là tôn giáo, thực tế mà nói...

Ý NGHĨA CỦA TỨ NIỆM XỨ LÀ NHƯ THẾ NÀO ?

TẠI VÌ SAO CÁC CHIM NƠI CÕI CỰC LẠC CHẲNG THUYẾT CÁC PHÁP TỨ NIỆM XỨ, TỨ CHÁNH CẦN VÀ TỨ NHƯ Ý TÚC? Ý NGHĨA CỦA TỨ NIỆM XỨ LÀ NHƯ THẾ NÀO? “Ngũ...

SỰ TÍCH ĐỨC PHẬT PHẦN 3- THỊ HIỆN ĐẢN SANH

Năm 624 trước tây lịch, tại khu lâm-viên xinh đẹp Lumbini (Lâm-tỳ-ni), thái-tử Siddhattha GOTAMA, thuộc dòng-dõi bộ tộc Sakya, con vua Suddhodana GOTAMA, 42 tuổi, và hoàng-hậu Maha-Maya, 44 tuổi, sanh vào ngày...

PHẬT GIÁO LÀ GIÁO DỤC

  PHẬT GIÁO LÀ GIÁO DỤC Thời nay, chúng ta thấy ở rất nhiều quốc gia khu vực khác, người học Phật càng ngày càng nhiều. Thế nhưng rốt cuộc Phật pháp là gì thì người...

SỰ TÍCH ĐỨC PHẬT PHẦN 2- RỜI CUNG TRỜI ĐÂU SUẤT, GIÁNG SANH VÀO...

Ðến lúc Phật Kassapa (Ca-Diếp) ra đời, nhằm Hiền-kiếp thứ chín, Bồ-tát Sumedha (Thiện-Huệ) tái sanh làm thái tử Vessantara (Visvantara, Hộ Minh), chuyên thực hành hạnh bố thí từ lúc ấu thơ; khi...

SỰ TÍCH ĐỨC PHẬT PHẦN 1-TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT BỔN SƯ THÍCH CA MÂU...

Ở một đời quá-khứ xa xưa, thuộc kiếp Trang-Nghiêm (Vyuha-kalpa), có Thái-tử tên là Samantaprabhasa (Phổ-Quang) con vua Arcimat (Ðăng-Chiếu), xin phép vua cha vào núi Himalaya tìm thầy học đạo, lấy hiệu là...

PHẬT PHÁP LÀ GIÁO DỤC, PHẬT SỰ CHÍNH LÀ GIẢNG KINH DẠY HỌC

  PHẬT PHÁP LÀ GIÁO DỤC, PHẬT SỰ CHÍNH LÀ GIẢNG KINH DẠY HỌC. KINH SÁM PHẬT SỰ SIÊU ĐỘ, ĐÂY LÀ NHỮNG THỨ BÊN LỀ CỦA PHẬT SỰ, KHÔNG PHẢI LÀ PHẬT SỰ ĐÍCH...
- Advertisement -

BÀI XEM NHIỀU

BÀI NÊN XEM