Saturday, October 1, 2022

SỰ TÍCH ĐỨC PHẬT PHẦN 2- RỜI CUNG TRỜI ĐÂU SUẤT,...

Ðến lúc Phật Kassapa (Ca-Diếp) ra đời, nhằm Hiền-kiếp thứ chín, Bồ-tát Sumedha (Thiện-Huệ) tái sanh làm thái tử Vessantara (Visvantara, Hộ Minh), chuyên...

SỰ TÍCH ĐỨC PHẬT PHẦN 1-TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT BỔN SƯ...

Ở một đời quá-khứ xa xưa, thuộc kiếp Trang-Nghiêm (Vyuha-kalpa), có Thái-tử tên là Samantaprabhasa (Phổ-Quang) con vua Arcimat (Ðăng-Chiếu), xin phép vua cha...
- Advertisement -

BÀI XEM NHIỀU

BÀI NÊN XEM