Saturday, October 1, 2022

🌟 TẠI SAO ĐẠO TRÀNG MỚI XÂY DỰNG, THÀNH LẬP TÔI...

✳️ Kinh văn: Ngô ư ngũ trược ác thế, giáo hóa như thị cang cường chúng sanh, lịnh tâm điều phục,...

LIÊN TÔNG NGŨ TỔ THIẾU KHANG ĐẠI SƯ

Thiếu Khang đại sư họ Châu, người đời nhà Đường, ở vùng núi Tiên Đô xứ Tấn Vân. Từ buổi sơ sanh,...

LIÊN TÔNG TỨ TỔ PHÁP CHIẾU ÐẠI SƯ

Pháp Chiếu đại sư, chưa rõ là người bậc thế nào? Trong năm Đại Lịch thứ hai đời nhà Đường, hàng đạo tục được...

TỔNG CƯƠNG LĨNH, TỔNG NGUYÊN TẮC CỦA TOÀN THỂ PHẬT PHÁP...

TỔNG CƯƠNG LĨNH, TỔNG NGUYÊN TẮC CỦA TOÀN THỂ PHẬT PHÁP TRÊN THỰC TẾ CHÍNH LÀ HAI CÂU ĐẦU TRONG TỊNH NGHIỆP...

🌟 TẤM GƯƠNG BIỂU PHÁP CỦA LÃO HÒA THƯỢNG HẢI HIỀN:...

      Lão Hòa thượng Hải Hiền làm tấm gương cho chúng ta xem. Ngài 20 tuổi xuất gia, 112 tuổi...

📜 NGŨ KHOA TỊNH ĐỘ

📋 PHẦN MỤC LỤC: NGŨ KHOA TỊNH ĐỘCương lĩnh tu học của đạo tràng Tịnh Tông Học...

LIÊN TÔNG TAM TỔ THỪA VIỄN ĐẠI SƯ

Thừa Viễn Đại Sư, người đời Ðường, nguyên quán từ đâu, chưa rõ được xuất xứ. Ban sơ, Ngài theo học với Ðường Thiền...

ĂN NGŨ VỊ TÂN (HÀNH ,HẸ ,TỎI, KIỆU, HƯNG CỪ) CHIÊU...

Ăn Ngũ Vị Tân (Hành, Tỏi) Chiêu Cảm Loài Ngạ Quỷ - cố HT. Thích Trí Tịnh Tôi năm nay đã 95 tuổi, ngày giờ...

LIÊN TÔNG NHỊ TỔ THIỆN ĐẠO ĐẠI SƯ

Thiện Đạo Đại Sư, người đời nhà Đường, chưa am tường được xuất xứ. Trong niên hiệu Trinh Quán, nhân thấy bài văn Tịnh...

TỊNH NGHIỆP TAM PHƯỚC CHÍNH LÀ ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN...

🌟 "TỊNH NGHIỆP TAM PHƯỚC" CHÍNH LÀ ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN KINH. (Đoạn khai thị này vô cùng quan trọng❗️) Hôm nay chúng ta...
- Advertisement -

BÀI XEM NHIỀU

BÀI NÊN XEM