Saturday, October 1, 2022

Lược Sử Tổ Sư

HOÀ THƯỢNG THÍCH THIỀN TÂM

Thượng Nhân pháp danh Trí Hiền, pháp tự Thiền Tâm, biệt hiệu Vô Nhất, bút hiệu Liên Du, thế danh là Nguyễn Nhựt Thăng, sanh năm Ất Sửu (1926) tại làng Bình Xuân, quận...

ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH TRÍ TỊNH

I. THÂN THẾ: Đại lão Hòa thượng THÍCH TRÍ TỊNH, thế danh Nguyễn Văn Bình, sinh năm Đinh Tỵ (1917), tại làng Mỹ Luông, quận Cái Tàu Thượng, tỉnh Sa Đéc (nay là huyện Lấp...

Liên Tông Sơ Tổ Huệ Viễn Đại Sư

  Huệ Viễn đại sư họ Cổ, nguyên quán xứ Lâu Phiền ở Nhạn Môn thuộc tỉnh Sơn Tây. Ngài sanh tại Thạch Triệu, năm Giáp Ngọ, vào niên hiệu Diên Hy đời vua Thành Đế nhà Tấn. Cả song thân đều khuyết...
- Advertisement -

BÀI XEM NHIỀU

BÀI NÊN XEM