Saturday, October 1, 2022
video

BA ĐỜI CHƯ PHẬT ĐỀU PHẢI TU PHÁP CĂN BẢN NÀY

https://www.youtube.com/watch?v=eQkrkju6yXA Phật Thích Ca Mâu Ni dặn dò Bồ-tát Địa Tạng tại cung trời Đao Lợi. Trách nhiệm của Bồ-tát Địa Tạng nặng hơn ai...
video

BỘ KINH ĐẦU TIÊN CHÚNG TA NHẤT ĐỊNH PHẢI GIẢNG LÀ ÐỊA TẠNG BỒ...

https://www.youtube.com/watch?v=1IJbqXB-8cM&t=11s Trong những năm qua, khi đạo tràng vừa xây dựng xong, bộ kinh đầu tiên tôi giảng nhất định sẽ là Ðịa Tạng Bồ...
- Advertisement -

BÀI XEM NHIỀU

BÀI NÊN XEM