Friday, September 24, 2021
Trang chủ Liên Hệ

Liên Hệ

Huynh đệ có thắc mắc hay đóng góp ý kiến thì vui lòng liên hệ theo thông tin dưới đây :

Địa Tạng Báo Ân Đường

95/10 Hoàng Bật Đạt P.12 Tân Bình TP HCM

ĐT: 0981.19.07.93

Liên Hệ

** Bắt buộc điền thông tin

LATEST POSTS

LIÊN TRÌ ĐẠI SƯ KHAI THỊ: CỨU VỚT CHÚNG SANH TRONG...

  Trong lời bạt viết cho kinh Ðịa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện theo lời thỉnh của Tỳ kheo Tánh An, đại sư...
- Địa Tạng Báo Ân Đường-